Close

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு – உறுதிமொழி – 20.05.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/05/2022
Taking Pledge – Anti-Tyranny -20.05.2022

கொடுஞ்செயல் எதிர்ப்பு உறுதிமொழி, மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் 20.05.2022 அன்று எடுக்கப்பட்டது. (PDF 18 KB)