Close

தேசிய வாக்காளர் தின விழா – 2023 இல், மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பங்கேற்றார் – 25.01.2023

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/01/2023
District Collector participated in National Voters’ Day Celebration 2022 – 25.01.2023

தேசிய வாக்காளர் தின விழா – 2023 இல், மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் பங்கேற்றார் – 25.01.2023

District Collector participated in National Voters’ Day Celebration 2022 – 25.01.2023

District Collector participated in National Voters’ Day Celebration 2022 – 25.01.2023 3 District Collector participated in National Voters’ Day Celebration 2022 – 25.01.2023 2