Close

7750 கிலோ அங்கக உரங்கள் சப்ளை செய்திட குறும ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்படுகிறது

7750 கிலோ அங்கக உரங்கள் சப்ளை செய்திட குறும ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
7750 கிலோ அங்கக உரங்கள் சப்ளை செய்திட குறும ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்படுகிறது

தேசிய உணவு பாதுகாப்பு இயக்கம் (பருத்தி) 2021-2022 கீழ் 7750 கிலோ அங்கக உரங்கள் சப்ளை செய்திட மயிலாடுதுறை வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து குறும ஒப்பந்தபுள்ளி கோரப்படுகிறது

18/03/2022 25/03/2022 பார்க்க (256 KB)